Europa

Det er normalt ikke nødvendigt med specielle vaccinationer ved rejser i Vesteuropa, dog bør man sikre sig at man har en gældende difteri og stivkrampevaccine. I et bælte fra Bornholm til Balkan og videre mod øst findes flåtbåren hjernebetændelse TBE og vaccination kan komme på tale ved ophold i skovområder.

I nogle lande i Syd- og Østeuropa kan det være relevant med vaccination mod hepatitis A og hepatitis B.

I enkelte tilfælde kan vaccination mod tyfus, rabies og tuberkulose komme på tale.

Malaria findes (normalt) ikke i Europa og vaccination mod gul feber er ikke nødvendigt.