Amerika

USA og CANADA: 

Det er normalt ikke nødvendigt med specielle vaccinationer til USA og Canada, dog bør man sikre sig at man har en opdateret vaccine mod difteri og stivkrampe. Derudover kan flere vacciner komme på tale afhængig af rejsens karakter.

Der kan fra nogle institutioner være krav om test for tuberkulose samt vaccination mod hepatitis B, kighoste og meningitis.

GRØNLAND: 

I Grønland kan det være relevant med vaccination mod rabies, hepatitis B og tuberkulose.